DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

důležité odkazy

www.canisterapie.org

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. (dále jen Hafík) vzniklo v lednu roku 2001 v Třeboni jako výcvikové canisterapeutické sdružení, které se zabývá výukou trenérů pro výcvik terapeutických psů, výcvikem canisterapeutických týmů a především praktikováním odborné canisterapie a felinoterapie. Podnětem k založení sdružení se stala především potřeba zavedení profesionálně prováděné canisterapie v České republice.

Od roku 2008 je o.s. Hafík akreditovaným dobrovolnickým centrem,v úseku dlouhodobé dobrovolnické služby. Z toho vyplývá, že Hafík se stal v současné době první organizací, jež je způsobilá provádět dobrovolnickou službu v oblasti vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy. Hlavním posláním této dlouhodobé akreditované dobrovolnické služby je pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům a pomoc při péči o mládež na území ČR, zejména v oblasti jižních a středních Čech.

Sdružení spolupracuje s národním dobrovolnickým centrem Hestia,o.s., je členem Evropské asociace pro výkon terapie a asistence zvířat ESAAT a zároveň akreditovanou organizací v oblasti přípravy dobrovolníků.

Dobrovolníci sdružení působí v Jihočeském, Středočeském a Západočeském kraji. Jedná se především o zařízení sociální péče, školy, školská zařízení a další.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo Kaňka
Logo Kaňka

Canisterapie

Ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa. Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací. Jedná se o např. navazování kontaktu u dětí, které obtížně komunikují a při práci s citově deprimovanými dětmi, autistickými dětmi, s mentálním postižením, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie. Canisterapie probíhá pod vedením dvou canisterapeutek a ve spolupráci dvou psů - Belly a Tracy. V Centru Kaňka probíhá canisterapie formou skupinové i individuální práce.